Η εγγραφή στο σύλλογο γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.