Δημήτρης Καρκάβελος

Δημήτρης Καρκάβελος

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 16:17

Μονοπάτι Αράχθου

Ανεβαίνοντας από την γέφυρα Τζαρή προς το κέντρο της Ράμιας, υπάρχει μια διασταύρωση αριστερά. Στα 800 περίπου μέτρα, είναι ο οικισμός ντάρα (Καρκαβελέϊκα) της Ράμιας. Εκεί υπάρχει το μονοπάτι που οδηγεί στον Άραχθο.

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 12:44

Μονοπάτι Βίδρας

Ταξιδεύοντας από Άρτα προς Κεντρικά Τζουμέρκα μέσο Ροδαυγής, φτάνουμε στην Γέφυρα Τζαρή. Αφού περάσουμε την γέφυρα αρχίζει η Ράμια.