Γιώργος Καλαμίδας

Γιώργος Καλαμίδας

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 12:21

Σκλέντζα

Η σκλέντζα είναι παραδοσιακό παιχνίδι για 2 ή περισσότερους παίκτες, που παίζεται στην ύπαιθρο.