Σκλέντζα

Γράφει ο Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 12:21

Η σκλέντζα είναι παραδοσιακό παιχνίδι για 2 ή περισσότερους παίκτες, που παίζεται στην ύπαιθρο.