Ιστορική Αναδρομή

Γράφει ο Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 11:36

Δεν υπάρχουν πληροφοριακά στοιχεία, ιστορικά τεκμηριωμένα, που να καθορίζουν την εποχή που κατοίκησαν άνθρωποι στην περιοχή αυτή. Κατά την παράδοση στη Βολοβίζιτα (περιοχή νοτιοανατολικά του χωριού), υπήρχε μεγάλη αρχαία ιστορική ή και προϊστορική πόλη˙ ίσως είχε κτιστεί από τους Αθαμάνες.